TERMA SYARAT DAN PENAFIAN.

Maklumat yang terdapat di laman web https://www.cryptonforex.com (“Perkhidmatan”) adalah untuk tujuan maklumat umum sahaja.

CryptonForex.com (“kami”, “kami”, atau “kami” atau “pemilik laman”) mengendalikan laman web https://www.cryptonforex.com

PENGENALAN

Terma dan Syarat yang ditulis di laman web ini sebagai pengatur-caraan untuk anda dalam penggunaan laman web cryptonforex.com.

Syarat-syarat ini akan digunakan sepenuhnya dan memberi kesan kepada penggunaan Laman Web ini. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk menerima semua terma dan syarat yang tertulis di sini.

Anda dinasihatkan tidak menggunakan laman web ini jika anda tidak bersetuju dengan Terma dan Syarat yang tertakluk dalam laman web ini.

Kanak-kanak di bawah umur 18 tahun tidak dibenarkan menggunakan Laman Web ini.

SEKATAN 

Sesetengah  halaman web ini akses dihadkan  dan pemilik laman  mungkin akan membatasi akses ke mana-mana halaman Web ini, pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mutlak.

Sebarang ID pengguna dan kata laluan yang mungkin anda miliki untuk Laman Web ini adalah rahsia dan anda mesti mengekalkan kerahsiaannya.

KANDUNGAN ANDA

Dalam Terma dan Syarat laman web ini, “Kandungan Anda” bermaksud sebarang audio, teks video, imej atau bahan lain yang anda pilih untuk dipaparkan di Laman Web ini.

Dengan memaparkan Kandungan anda bererti anda memberikan pemilik laman sebagai lesen tanpa izin yang tidak boleh ditarik balik, di seluruh dunia, dan dilesenkan, untuk menggunakan, membuat semula, menyesuaikan, menerbitkan, menterjemah dan mengedarkannya di mana-mana

Semua media kandungan anda mestilah milik anda sendiri dan tiada kaitan  mana-mana hak dari pihak ketiga dan Pemilik laman berhak membuang mana-mana Kandungan Anda dari Laman Web ini pada bila-bila masa tanpa notis.

TIADA JAMINAN

Laman Web ini disediakan “sebagaimana adanya,” dengan semua kesalahan, dan pemilik laman tidak menyatakan sebarang atau jaminan, apa-apa jenis yang berkaitan dengan Laman Web ini atau bahan-bahan yang terkandung dalam Laman Web ini. 

Tiada apa-apa yang terkandung dalam Laman Web ini akan ditafsirkan sebagai memberi nasihat kepada anda .

Pemilik laman tidak menjamin bahawa laman web itu bebas daripada virus atau komponen berbahaya yang lain.

Pemilik laman tidak bertanggungjawab terhadap kesilapan atau ketinggalan dalam kandungan pada Perkhidmatan.

VARIASI TERMA

Pemilik laman mempunyai hak untuk membuat semakan, penambahan, penghapusan, atau pengubahsuaian kepada kandungan pada Perkhidmatan pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu dan dengan menggunakan Laman Web ini, anda dijangka akan menyemak Terma ini secara teratur.

DASAR PRIVASI

Sila baca  Privacy Policy. 

PENAFIAN

1 – PENAFIAN PAUTAN

Laman web https://www.cryptonforex.com mungkin mengandungi pautan ke laman web luar yang tidak disediakan atau dikendalikan oleh atau dengan cara apapun yang berkaitan dengan pemilik laman ini.

Pautan luar mungkin terdapat dalam laman web ini sebahagiannya rujukan untuk tujuan pendidikan.

Laman ini boleh atau mengandungi pautan afiliase untuk pendaftaran atau pembelian produk atau klik pada iklan yang dibentangkan oleh Google Adsense atau program pengiklanan kontekstual lain atau mana-mana pautan laman web dan pemilik laman memperolehi pendapatan atau komisen dengan merujuk pautan luar di laman web ini.

Anda melayari pautan dan mendapatkan maklumat yang terkandung di dalam laman web ini atas risiko anda sendiri.

Pemilik laman tidak menjamin ketepatan, relevan, ketepatan masa, atau kesempurnaan sebarang maklumat pada mana-mana pautan yang terkandung dalam laman web ini.

2 – PENAFIAN PENDAPATAN

Cryptonforex.com “tidak berniat atau berhasrat” untuk menonjolkan atau menyediakan sebagai “skim cepat kaya”.

Semua perdagangan, pelaburan, perlombongan, penyusunan (Stack kripto) dan pengunduran (hodl Kripto) akan melibatkan risiko kerugian yang besar – Maka, anda bertanggungjawab untuk mendapatkan nasihat daripada penasihat mahir / pakar serta membuat penyiasatan bebas sebelum bertindak atas maklumat yang diterbitkan.

APA-APA strategi, teknik, rancangan atau program yang dibentangkan dalam bahan ini termasuk perdagangan, pelaburan dan apa-apa juga tuntutan mengenai pendapatan atau kejayaan afiliasi sebagai afiliator tidak boleh didefinisikan sebagai janji atau jaminan pendapatan.

Tahap kejayaan atau potensi pendapatan dalam memperoleh keputusan atau keuntungan bergantung kepada masa yang anda belanjakan pada program atau produk, idea-idea, teknik-teknik yang digunakan, serta kewangan, pengetahuan dan kecekapan kemahiran anda.

Segala risiko pelaburan dan perdagangan adalah  tanggungjawab anda sendiri  pada jumlah yang anda boleh uruskan, mengendalikan dan mampu kehilangan.

Pemilik laman ini tidak akan bertanggungjawab atau dipertanggungjawabkan terhadap sebarang kerugian akibat kegagalan menggunakan maklumat atau penyertaan anda dalam bahan yang dibentangkan..

Dikemaskinikan: 17 Disember 2018